Osiągnięcia i sukcesy - Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Jak możesz pomóc

Będziemy wdzięczni
za ofiarowną pomoc
która wesprze
Cele Statutowe......

link


 • Przekaż 1 procent podatku
 • Nasz KRS
 • Posiadamy status organizacji OPP
 • Zobacz wiecej.. KLIKNIJ
 • Zapraszamy do zakładki
 • Centrum Integracji Społecznej

Wyróżnienia:

 • W 1996 roku,
  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
  za wybitne osiągnięcia w dziedzinie Pomocy Społecznej,
 • W 1997 roku
  Kancelarii Prezydenta
  za realizację programu dożywiania i racjonalnego żywienia dzieci,
 • W 2001 roku
  w Konkursie Pro Publico Bono
  za działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej,
 • W 2006 roku
  Burmistrza Gminy Brzeszcze
  List gratulacyjny za 5 lat efektywnego prowadzenia programu Lokalnego Funduszu Stypendialnego "Równe Szanse",
 • W 2006 roku
  Marszałka Województwa Małopolskiego
  "Kryształy Soli", za całokształt działań na rzecz mieszkańców Małopolski oraz wkład w budowę i rozwój małopolskiego społeczeństw obywatelskiego.


   Nagrody specjalne:

 • W 1997 roku
  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
  za dotychczasową działalność, wysoki poziom fachowości oraz zaangażowanie w realizację zadań pomocy społecznej,
 • W 1998 roku
  Wojewody Katowickiego
  za wybitne osiągnięcia w dziedzinie Pomocy Społecznej, długofalową działalność na rzecz rozwiązywania problemów socjalnych oraz integracji środowisk lokalnych,
 • W 2004 roku
  Burmistrza Gminy Brzeszcze
  "Oskardy 2004"w dziedzinie - Opieka Społeczna
 • W 2007 roku
  Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  W konkursie "Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej".
 • W 2008 roku
  Zarządu Powiatu w Oświęcimiu dla najlepszej inicjatywy realizowanej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2007 roku. Inicjatywa "Los motyla".

Oceną naszej pracy są również liczne podziękowania. Dla wszystkich pracowników naszej Organizacji są one ogromną satysfakcją i źródłem motywacji do dalszej pracy.