Założycielami Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach byli:

  • Kopalnia Węgla Kamiennego  "Brzeszcze"
  • Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność " przy Kopalni Brzeszcze
  • Komitet Obywatelski w Brzeszczach

Pierwszą Radę Fundacji tworzyli:

    - mgr inż.Tadeusz Surman  - dyrektor  Kopalni Brzeszcze
    - mgr Jan Dąbrowa  - przewodniczący NSZZ "Solidarność przy Kopalni Brzeszcze
    - mgr Anna Zalwowka  - przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego w Brzeszczach


Pierwszym Prezesem Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach był:

   - mgr inż. Józef Kużma, oddelegowany do pełnienia tej funkcji przez dyrektora kopalni


OBECNE WŁADZE FUNDACJI

Rada Fundacji

W skład Rady Fundacji Pomocy Społecznej wchodzą:

  • Wanda Zawadzka
  • Ewa Kubisty

 

Zarząd Fundacji

W skład Zarządu Fundacji Pomocy Społecznej wchodzi:

  • Danuta Zalwowska Prezes Fundacji