Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi działalności Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach.

Obowiązek prowadzenia BIP wynika z Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Fundacja w swoich działaniach dąży do zapewnienia przejrzystości i jawności działań publicznych. Prowadzenie BIP jest więc również sposobem na realizowanie naszych celów statutowych.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna bądź realizująca zadania publiczne ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasoby Biuletynu Informacji Publicznej

Redakcja BIP:
Danuta Zalwowska