INFORMACJA O NOWYCH GODZINACH PRACY BIURA FUNDACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

MIESZCZĄCEJ SIĘ PRZY ULICY
KOŚCIUSZKI 8 W BRZESZCZACH

Od maja 2019 roku biuro Fundacji czynne jest dwa razy w tygodniu:
PONIEDZIAŁEK: OD 9:15 DO 13:15
CZWARTEK: OD 13:00 DO 17:00

Prezes Fundacji – Danuta Zalwowska – przyjmuje
w każdy poniedziałek od 9:15 do 13:15.

NUMERY KONTAKTOWE:
Prezes Fundacji – 698 624 478
W sprawie sprzętu – 698 624 476